ماشین آلات انبارداری و فرآیند اولیه سیب زمینی،پیازو هویج

Product of Tolsma Techniek Emmeloord b.v.

iran food+bev tec 2017

Contact Us

Personal information

Please enter your first name.
Please enter your last name.
* required

Your request

Please enter a message.

Send message

Please choose the image "Moon".

Captcha code not readable?
Click here to generate a new one.

Your request has been sent successfully.
Send another message.

Fabrieksweg 7
8304 Emmeloord
Netherlands

Phone / Fax: show
Phone: +31 52 76 36 46 5
Fax: +31 52 76 99 53 2
iran food+bev tec 2017

Share link

Recommend

Recommendation of ماشین آلات انبارداری و فرآیند اولیه سیب زمینی،پیازو هویج

Divide various addresses by comma. The recipients will get a link to this platform.

Please enter a valid recipient.
Please enter a valid email address.
Please enter a message.
* required

Please choose the image "File".

Captcha code not readable?
Click here to generate a new one.

Your recommendation has been sent successfully.
Send another message.

Product description

ماشین آلات انبارداری و فرآیند اولیه سیب زمینی،پیازو هویج
Tolsma –Grisnich یک شرکت خانوادگی پیشرو در زمینه انبارداری و فرآیند اولیه سیب زمینی،پیاز و هویج با بیش از 75 سال تجربه می باشد.
از Emmeloord، پایتخت سیب زمینی جهان ، شرکت Tolsma –Grisnich راه حلهای نوآورانه و براساس نیاز خاص مشتری ارائه میدهد که آن را به نحو مشخص از رقبا متمایز می کند.
راه حلهای با کیفیت عالی Tolsma –Grisnich و پشتیبانی موثر فرآیند، آرامش خاطر کامل مشتری و بیش ترین برگشت سرمایه گذاری را تضمین می کند.
پروژه های کلید تحویل
Tolsma –Grisnich برای کشاورزان ، تولیدکنندگان محصولات سیب زمینی و شرکت های بسته بندی محصولات کشاورزی بیشترین راندمان نگهداری و فرآیند راتامین می نماید.
از آنجا که هر مشتری و هر فرآیند متفاوت هست Tolsma –Grisnich راه حلهای مشخص و ایده های هشیارانه مختص هر مورد مشخص را ارائه می کند.
متخصصان شرکت در توانایی درک نیاز بازار بی رقیب هستند و همراه با مشتری قادرند کلیت زنجیره انبار و فرآیند محصول را آنالیز کنند.
در پروژه های کلید تحویل ، کل تخصص و تجربه هر دو شرکت ،حاصل سالیان طولانی حضور در بازار، برای طراحی سیستم کنترل بکار گرفته می شود.
شرکت مهندسی رهنمون صنعت نماینده انحصاری Tolsma-Grisnichدر ایران میباشد.