2 نتایج

فیلتر جستجو

درخواست فیلتر

2 نتایج

 • FASA AB

  عرضه کننده
  لیتوانی
  iran food+bev tec 2017
  Company has gained a lot experience working in packaging sector. With modern view and changes in the Company we are improving and saying that to our customers.
  ذخیره
 • Lithuanian Meat Processors Association

  عرضه کننده
  لیتوانی
  • iran food + hospitality 2018
  • Hall 5 5.5
  • iran food+hospitality 2017
  در نوامبر سال 2015 کمیسیون اروپا 33 برنامه جدیدی را تائید کرد که برای پیدا کردن بازارهای جدید برای محصولات غذایی و کشاورزی تولید شده در اتحادیه اروپا و افزایش مصرف این محصولات در داخل و خارج از اتحادیه اروپا طراحی شده بود. شعار تمامی این برنامه‌ها نیز مشترک بود: لذت ببرید، این محصول از اروپااست. اتحادیه فرآوری گوشت لیتوانی مسئول اجرای یکی از این برنامه‌ها شده است که هدف آن ترویج گوشت اتحادیه اروپا و محصولات آن در بازارهای کشورهای جهان سوم است. با شرکت در این برنامه تولیدکنندگان گوشت ما هدفی…
  ذخیره