مایه پنیر فارچی میتو

کالا از Meito Sangyo Co. Ltd.

  • iran food ingredients 2018
  • Hall 31A 31A.42
  • iran food ingredients 2017

با ما تماس بگیرید

اطلاعات شخصی

لطفاً نام خود را وارد کنید.
لطفاً نام خانوادگی خود را وارد کنید.
* لازم

درخواست شما

لطفاً پیام را وارد کنید.

فرستادن پیام

درخواست شما با موفقیت ارسال شد.
پیام دیگری بفرستید.

1-22, Nikko-Cho, Fuchu
Tokyo
ژاپن

تلفن / فکس: مشاهده
فکس: +81 42 33 01 72 5
  • iran food ingredients 2018
  • Hall 31A 31A.42
  • iran food ingredients 2017

به اشتراک گذاشتن لینک

توصیه

مایه پنیر فارچی میتو توصیه

ایمیل های متعدد را می توانید با یک ویرگول جدا کنید. دریافت کننده ها یک لینک به این پلتفرم می گیرند.

لطفاً یک دریافت کننده معتبر انتخاب کنید.
لطفاً یک آدرس ایمیل معتبر را وارد کنید.
لطفاً پیام را وارد کنید.
* لازم
توصیه شما با موفقیت ارسال شد.
پیام دیگری بفرستید.